ПРОМОЦИЯ WAGO
ПРОМОЦИЯ WAGO

ETI 002471432 Реле за следене за последователност и отпадане на фази 3ф-N HRN-55N, трифазно

Произведено от ETI
Базова цена 110.94 лв - Базова цена 110.94 лв
Базова цена
110.94 лв
110.94 лв - 110.94 лв
Актуална цена 110.94 лв
.

Трифазното реле HRN-55N служи за мониторинг на фазовата последователност, повреда във фазите и превишаването на наблюдаваното напрежение в 3-фазните мрежи.
Основните му предимства са:
-1-МОДУЛ, монтаж на DIN шина;
– фиксирано времезакъснение T1 (500 ms) и настройка на T2 (0.1 – 10 s);
– зелена LED индикация за наличие на захранващо напрежение;
– премигваща червена LED индикация в случай на отпадане на фаза или повишено напрежение;
– постоянна червена LED индикация в случай на неправилна фазова последователност;
– ако захранващото напрежение падне под 60 % Un (Uoff най-ниско ниво) релето веднага ще изключи без времезакъснение;
– изходен контакт: 1x 16 A /250 V AC1 превключващ контакт;
– захранване от L1, L2, L3-N, което означава, че релето следи и за отпадане на нулевия проводник.

Трифазното реле HRN-55N служи за мониторинг на фазовата последователност, повреда във фазите и превишаването на наблюдаваното напрежение в 3-фазните мрежи.
Основните му предимства са:
-1-МОДУЛ, монтаж на DIN шина;
- фиксирано времезакъснение T1 (500 ms) и настройка на T2 (0.1 - 10 s);
- зелена LED индикация за наличие на захранващо напрежение;
- премигваща червена LED индикация в случай на отпадане на фаза или повишено напрежение;
- постоянна червена LED индикация в случай на неправилна фазова последователност;
- ако захранващото напрежение падне под 60 % Un (Uoff най-ниско ниво) релето веднага ще изключи без времезакъснение;
- изходен контакт: 1x 16 A /250 V AC1 превключващ контакт;
- захранване от L1, L2, L3-N, което означава, че релето следи и за отпадане на нулевия проводник.