ПРОМОЦИЯ WAGO
ПРОМОЦИЯ WAGO

Връщане на стока

Законова Гаранция. Търговска гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция (когато такава е предоставена) не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Освен законовата гаранция, РИТБУЛ може да предлага гаранционен документ на своите КЛИЕНТИ за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката (търговска гаранция). Това ще бъде посочено и като налично при представяне на стоката в електронния магазин. Условията на търговска гаранция се определят едностранно от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената стока.

Преглед на стоката. Рекламации.

При получаването на стоката КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КУПУВАЧЪТ губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламацията може да бъде направена чрез връщане на стоката по куриер или с личното й предаване в някой от физическите ни магазини.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. При упражняване правото на отказ от сключен  договор от разстояние  в законовият 14 дневен срок, КУПУВАЧЪТ заплаща само преките разходи за връщането на стоките, като с приемане на настоящите общи условия при извършване на покупката  КЛИЕНТЪТ се счита за уведомен и се съгласява  да ги заплати

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на РИТБУЛ стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид (всички фабрични етикети, стикери, предпазни аксесоари и други подобни следва да не са премахнати), всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

Съгласно ЗЗП ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките им и доброто им функциониране.

Затова за да получите обратно всички платени суми, стоката не следва да е използвана в повече от това да се проверят нейните основни функционалности и характеристики (така, както биха ви разрешили да я изпробвате във физически магазин) и да е годна за следваща продажба.

Моля обърнете внимание, че за някои стоки, предвид специфични особености, правото на отказ може да не е приложимо.