ПРОМОЦИЯ WERA
ПРОМОЦИЯ WERA

Политика за поверителност

Ние от Ритбул ЕООД подхождаме с отговорност към поверителността, сигурността и защитата на личните данни на нашите клиенти и желаем да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и обработваме Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни, като спазваме принципите на законосъобразност и прозрачност.

ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Тази Политика за поверителност се отнася за Личните данни, които Обработваме, когато взаимодействате с нашия уебсайт намиращ се на Ритбул ЕООД без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго устройство за достъп до нашите услуги.

Тази Политика за поверителност може да бъде променена по всяко време в случай на промени в приложимите закони, както и при промени в начина на oбработването на Вашите Лични данни. Актуалната версия на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпна на тази страница, като в края ѝ ще намерите датата на последната актуализация. Може да Ви уведомим в случай, че направените промени значително засягат правата Ви.

Обработването на Лични данни винаги ще бъде в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 („Регламент“).  За целите на тази Политиката за поверителност, термините „лични данни“, „субект на данни“, „обработване“, „трета страна“, „Съгласие на субекта на данните“ имат същото  значение, както предвиденото от  европейския законодател при въвеждане на Регламента.

ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Не е необходимо да предоставяте Лични данни, за да използвате нашия Уебсайт, но ако желаете да използвате определени наши услуги чрез уебсайта ни, то Обработването на Лични данни би моглo да стане необходимo.

Ние събираме следните Лични данни които Вие ни предоставяте, докато използвате нашия Уебсайт

 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • електронна поща;
 • други лични данни, предоставени от Вас;

В допълнение, ако дадете Вашето предварително съгласие, ние събираме информация за Вашето използване на нашия Уебсайт – това се извършва чрез т.нар. бисквитки. Информацията би могла да включва време и честота на посещение на уебсайта, вид браузер, вид операционна система, информация за мрежата и IP адреса и други. За повече информация относно бисквитките и начинът, по който можете да ги управлявате, посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Ние използваме Вашите Лични данни само за конкретни цели, предварително посочени към момента на събиране и след Вашето изрично Съгласие (когато Съгласието е правно основание за обработка), или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.
Целите, за които обработваме Вашите Лични данни са:

 • за да отговорим на Ваши запитвания предоставени през нашата контакт форма;
 • за да предоставим продукти и услуги, които вие поръчвате чрез нашия уебсайт;
 • за да осигурим ефективно обслужване на нашите клиенти и  да подобрим съдържанието и функционалността на нашия уебсайт;
 • за да подобрим качеството на нашите услуги;
 • за да се свържем с Вас за предоставяне на нюзлетър, специални оферти, полезни съвети,  актуализации и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
 • за да се свържем с Вас с информация относно ползването на нашия уебсайт;
 • за да поискаме Вашето мнение за наши продукти и услуги;
 • за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
 • за всяка друга цел в съгласие с тази Декларация за поверителност или за която сме получили Вашето конкретно Съгласие.


Предоставяне на Лични данни на трети страни

 • Вашите Лични данни може да бъдат предоставени на трети страни само при условие, че те поемат същите задължения да осигурят адекватни нива на защита предвидени в Регламента. 
 • Възможно е също така Вашите Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат Обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.
 • Нашите договорни отношения с тези трети лица ги задължават да използват Вашите Лични данни само за договорената цел и да не продават Вашите Лични данни на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на Регламента, или спрямо разрешените от нас или посочените в настоящата Политика за поверителност условия.
 • Личните данни, които събираме от вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън Европейския съюз в държави с по-ниска степен степен на защита на Личните данни спрямо тази предвидена в Регламента. В случай, че предоставим Вашите Личните данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че тези трансфери на Лични данни са защитени спрямо подходящите гаранции предвидени от Реламента, като например стандартни клаузи за защита на данните. Вие имате право да изисквате копие от наличните стандартните клаузи за защита на данните въз основа на които прехвърляме Вашите Лични данни към такива държави. Когато рискът за защитата на Вашите Личния данни е много нисък, ние може да разчитаме на вашето информирано съгласие за такива трансфери.
 • Възможно е Вашите Лични данни да бъдат разкрити: на трети лица, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.
 • Ние не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите Лични данни към трети страни (включително за маркетингови цели).
 • Възможно е предоставяне на аналитични данни към трети страни въз основа на използването на бисквитки. За повече информация относно биксвитките и начинът, по който ги използваме, посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Член 6, параграф 1, б.а) от Регламента e правното основание, за което изискваме Вашето Съгласие за целите на конкретно обработване. Ако Обработването на Лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна, като например когато Обработването е необходимо за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, Обработването се базира на член 6, параграф 1, б. б) от Регламента. Същото се прилага към Обработването, което е необходими за извършване на мерки преди сключване на договор, например в случай на запитвания, касаещи нашите продукти или услуги. Ако нашата фирма има правно задължение, по силата на което Обработването на Лични данни е необходимо, като за изпълнението на данъчни задължения, обработването се основава на член 6, параграф 1, б.в) от Регламента. Обработване, което не попада в правните основания, посочени по-горе, но е необходимо в полза на легитимните интереси на нашата фирма, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на Субекта на данните,  се основава на член 6, параграф 1, б.е) от Регламента. В този случай легитимния интерес на нашата фирма е да извършваме нашата дейност в полза на нашите клиенти, служители.

Срокове на съхранение на лични данни

Вашите Лични данни няма  да се съхраняват за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че след като целите са изпълнени, данните ще бъдат изтрити или  анонимизирани.

Също така Вашите лични данни се съхраняват за периода спрямо нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, наложен от законови задължения.

Когато не са налице други основания, които  да ни задължават да съхраняваме (част от) Вашите Лични данни, вие може да изисквате изтриването на информацията за Вас. 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние се стремим да използваме подходящи организационни, технически и административни мерки за защита на Личните данни в рамките на нашата организация. За тази цел прилагаме всички правни и технически мерки за защита на Лични данни спрямо член 32 от Регламента, както и предвид последните постижения на технологиите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията, няма уебсайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

ВАШИТЕ ПРАВА

 • Право на информация и достъп:

  По всяко време имате право да получите безплатна информация относно това дали обработваме ваши Лични данни и начините, по които ги обработваме, включително цели на обработването, видове данни, получателите на данни, Вашите права и други. Ако желаете да се възползвате от правото на достъп, може по всяко време да свърже с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.

 • Право на преносимост на данните:

  Когато обработването на Вашите Лични данни се случва по автоматизиран начин въз основа на вашето Съгласие или въз основа на договорно  споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на вас или на друга страна.

 • Право на коригиране:

  Имате право да поискате коригиране на Вашите Лични данни без ненужно забавяне, ако тези данни са неточни, както и данните да бъдат допълнени в случай на непълна информация. Вие може да коригирате Вашите лични данни като се свърже с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.

 • Право на изтриване (право “да бъдеш забравен“):

  Имате право да изисквате изтриването на всички лични данни, обработвани от нас, по всяко време, в следните ситуации:

  - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

  - Вие желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;

  - Вие желаете да възразите срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента относно защитата на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 на Регламента;

  - Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

  - Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския Съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

  - Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламента.


  Ако ние сме предоставили Вашите Лични данни на трети страни сме длъжни – при съблюдаване на наличната технология и разходите за изпълнение –да предприемем  подходящи стъпки, включително технически мерки, за да информираме тези трети страни, че сте поискали изтриване на Вашите данни или копия или реплики на тези лични данни.

  Правото да бъдеш забравен не може да се упражнява в следните ситуации:

  - ако имате неуреден дълг към нас, независимо от начина на плащане;

  - ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги;

  - ако сте направили резервация, ще запазим Вашите лични данни във връзка с вашата транзакция спрямо законовите задължения.

 • Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни въз основа на легитимния интерес на нашата фирма. Ние ще прекратим обработването на Вашите Личните данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интересите и правата или поради съдебни искове.

 • Право да възразите срещу директния маркетинг:

  Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

  Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

  - като следвате указанията във всяко съобщение, получено на електронната ви поща;

 • Право на ограничаване на обработването

  Вие имате право да изискате ограничаване на Обработването, когато се прилага едно от следните обстоятелства:

  - ако претендирате, че Вашите Личните данни са неточни, ние ще ограничим Обработването докато премине проверка за точността на данните.

  - обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

  - ако ние вече не се нуждаем от Вашите личните данни за целите на Обработването, но те са необходими  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

  - ако възразите срещу Обработването въз основа на нашия легитимен интерес, в който случай ще ограничим Обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

 

 • Право на оттегляне на съгласието

  Вие имате право, да оттегли по всяко време съгласието си за Обработване на Вашите Лични данни, когато това Обработване се осъществявана основание съгласие.

 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

  Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако решението: (1) e необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и законните интереси; или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.

  За ваша информация, осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.

 • Право на подаване на жалба към надзорен орган:

  Ако смятате, че ние обработваме Вашите Лични данни по неправомерен начин, имате право да подадете жалба към надзорен орган в Европейския съюз. Надзорния орган на Република България е:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2    

имейл: kzld@cpdp.bg 

телефон: 02/91-53-555

Как можете упражните Вашите права?

Ако желаете да се упражните някои от Вашите законни права, или имате нужда от помощ в упражняването им или въпроси свързани с тях, може по всяко време да свърже с нас на посочените контакти в края на Политиката за поверителност.

Защита на личната данни на лица под 14-годишна възраст

Ние разбираме важността от защита на неприкосновеността на децата. Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 14-годишна възраст. Ние нямаме политика да обработваме умишлено данни за лица под 14-годишна възраст.

 

Информация за администратора на лични данни и контакти

 • Ритбул ЕООД
 • 130521622
 • гр. София, п.к. 1407 р-н Лозенец бул./ул. ул. „Ст. Л. Костов“ № 16, ет. 2
 • 02 439 7845
 • office@rittbul.bg

Дата на последна актуализация : 26.11.2020 г.