ПРОМОЦИЯ WERA
ПРОМОЦИЯ WERA

ETI 002173121 Дефектнотокова защита с автоматичен прекъсвач 2Р C6A тип AС 30mA

Произведено от ETI
Базова цена 97.37 лв - Базова цена 97.37 лв
Базова цена
97.37 лв
97.37 лв - 97.37 лв
Актуална цена 97.37 лв
.

Комбинираната дефектнотокова защита модел KZS-2M AC 30mA C6A, с чувствителност към чист синусоидален ток на утечка, e устройствo съчетаващo характеристиките на миниатюрен автоматичен прекъсвач 6А, крива C и дефектнотокова защита 30mA и e функционално независимо от напрежението на линията. Защитава от ток на утечка, претоварване и късо съединение.
Използва се предимно в схеми с повишени изисквания по отношение на безопастността при допир до тоководещи части, във вериги на преносими уреди, в детски градини, училища, болници и др.
Предимствата на KZS-2M са:
– висока изключвателна способност при късо съединение;
– индикация за положението на контакта;
– възможност за пломбиране;
– маркировка на клемите;
– възможност за захранване с кабел и захранващ гребен;
– усъвършенстван метод на монтаж, който позволява лесна подмяна, без да демонтаж на други елементи от захранващия гребен.
– цялата необходима техническа и инсталационна информация е изписана върху корпуса на устройството.