ЗИМНА ПРОМОЦИЯ HEYCO и HEYTEC
ЗИМНА ПРОМОЦИЯ HEYCO и HEYTEC

Клеми за изпитване на напрежение във вериги на токов трансформатор