Запишете се за серията онлайн семинари "20 Години Rittbul"
Запишете се за серията онлайн семинари "20 Години Rittbul"

Реле за следене за последователност и отпадане на фаза -3ф; HRN-55 трифазно

Произведено от ETI
Промоция Промоция
Базова цена 77.26 лв
Базова цена 77.26 лв - Базова цена 77.26 лв
Базова цена 77.26 лв
Актуална цена 67.18 лв
67.18 лв - 67.18 лв
Актуална цена 67.18 лв
.

Трифазното реле HRN-55 служи за мониторинг на фазовата последователност, повреда във фазите и превишаването на наблюдаваното напрежение в 3-фазните мрежи.
Основните му предимства са:
-1-МОДУЛ, монтаж на DIN шина;
– фиксирано времезакъснение T1 (500 ms) и настройка на T2 (0.1 – 10 s);
– зелена LED индикация за наличие на захранващо напрежение;
– премогваща червена LED индикация в случай на отпадане на фаза или повишено напрежение;
– постоянна червена LED индикация в случай на неправилна фазова последователност;
– ако захранващото напрежение падне под 60 % Un (Uoff най-ниско ниво) релето веднага ще изключи без времезакъснение;
– изходен контакт: 1x 16 A /250 V AC1 превключващ контакт;
– захранване от всички фази, което означава, че релето е функционално до в случай на отпадане на една фаза.

Трифазното реле HRN-55 служи за мониторинг на фазовата последователност, повреда във фазите и превишаването на наблюдаваното напрежение в 3-фазните мрежи.
Основните му предимства са:
-1-МОДУЛ, монтаж на DIN шина;
- фиксирано времезакъснение T1 (500 ms) и настройка на T2 (0.1 - 10 s);
- зелена LED индикация за наличие на захранващо напрежение;
- премогваща червена LED индикация в случай на отпадане на фаза или повишено напрежение;
- постоянна червена LED индикация в случай на неправилна фазова последователност;
- ако захранващото напрежение падне под 60 % Un (Uoff най-ниско ниво) релето веднага ще изключи без времезакъснение;
- изходен контакт: 1x 16 A /250 V AC1 превключващ контакт;
- захранване от всички фази, което означава, че релето е функционално до в случай на отпадане на една фаза.