Oборудване и решения за индустрията и строителството.
Oборудване за индустрията и строителството.

ETI 002062123 Дефектнотокова защита 2p 40А тип AC, 30mA

Произведено от ETI
ИЗЧЕРПАН ПРОДУКТ
Базова цена 51.65 лв - Базова цена 51.65 лв
Базова цена
51.65 лв
51.65 лв - 51.65 лв
Актуална цена 51.65 лв
.

Монофазните дефектнотоковите защити EFI-2AC 40A с номинален ток на утечка IΔn 30mA се използват за защита на потребителите срещу директен допир до части под напрежение или при индиректен контакт с метална повърхност, която е под напрежение в резултат на нарушена изолация.
Могат да се монтират във всички системи, където има разделение на неутрални и защитни проводници.
Дефектнотоковата защита тип AC се използва в променливотокови вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на прав ток.
Предимства :
– номинален ток на късо съединение е 10 kA;
– възможност за двойно свързване, кабелно и със захранващ гребен;
– възможност за захранване отгоре и отдолу;
– клема за присъединяване на захранващ проводник до 25кв. мм;
– в съответствие със стандарт IEC/EN 61008.

Монофазните дефектнотоковите защити EFI-2AC 40A с номинален ток на утечка IΔn 30mA се използват за защита на потребителите срещу директен допир до части под напрежение или при индиректен контакт с метална повърхност, която е под напрежение в резултат на нарушена изолация.
Могат да се монтират във всички системи, където има разделение на неутрални и защитни проводници.
Дефектнотоковата защита тип AC се използва в променливотокови вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на прав ток.
Предимства :
- номинален ток на късо съединение е 10 kA;
- възможност за двойно свързване, кабелно и със захранващ гребен;
- възможност за захранване отгоре и отдолу;
- клема за присъединяване на захранващ проводник до 25кв. мм;
- в съответствие със стандарт IEC/EN 61008.